PREZENTARE GENERALA

INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA – ORGANISM DE CERTIFICARE PERSOANE SI PRODUSE - ÎN CURS DE ACREDITARE

Actualizat în data de: 17 octombrie 2016

( IISR – OCPP ) este un Organism Notificat ( NoBo ) parte a INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL.

La rindul ei INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA SRL este parte a grupului INTERTEK UK care activeaza pe piata economica din intraga lume avind peste 100 de birouri plasate in punctele cheie de pe cele cinci continente. IISR – OCPP este in process de acreditare cu Organismul national de Acreditare – RENAR si isi propune sa desfasoare urmatoarele activitati de certificare si evaluarea conformitatii in domeniul reglamentat:

Certificarea sudorilor conform standard SR EN ISO 9606-1

Certificarea operatorilor sudori conform standardului SR EN ISO 14732

Cerificarea procedurilor de sudare conform standardului SR EN ISO 15614-1

Evaluarea conformitatii produselor conform Directiva 2014/68/EU pentru produsele din categoriile de risc II, III si IV.

TRANSPARENTA SI IMPARTIALITATEA ORGANISMULUI IISR-OCPP

Managementul la cel mai inalt nivel doreste ca procesul de certificare si evaluare a conformitatii sa se desfasoare total transparent, impartial si cu egalitate de sanse pentru toate entitatile care solicita serviciile de certificare persoane sau evaluare a conformitatii. In acest scop publicam pe acest site urmatoarele documente care demonstreaza angajamentele asumate mai sus:

DECLARATIA DE CONFORMITATE

DECLARATIA PRIVIND IMPARTIALIATEA IISR-OCPP

POLITICA PRIVIND IMPARTIALITATEA ORGANISMULUI

ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

SCHEMA DE CERTIFICARE PROCEDURI DE SUDARE

SCHEMA DE CERTIFICARE PERSONAL SUDOR

SCHEMA DE CERTIFICARE PRODUSE

F-PI-INTK-01-05 FORMULAR CERERE CERTIFICARE PERSONAL SUDOR

F-PI-INTK-04-03 FORMULAR CERERE CERTIFICARE PROCEDURI DE SUDARE

F-PI-INTK-05-01 FORMULAR CERERE TIP CERTIFICARE PRODUSE

F-PI-INTK-18-01 FORMULAR CERERE TIP APROBARE SPECIALA DE MATERIAL PMA

PO-INTK-02 - TRATAREA RECLAMATIILOR, APELURILOR